... det er lett å være 'klok' når man sitter med fasiten, sies det. Etterpåklokskap har lav status, men er ikke det litt ufortjent? Hva med mine erfaringer - de gode såvel som de dårlige? Hva har jeg ikke lært ved å reflektere, alene eller sammen med andre, over valgene vi tok, veiene vi gikk? Ble jeg klokere underveis? Kan ikke denne etterpåklokskapen brukes til noe bra - nå? Vi får se hva det blir til ...